บริษัท ไทยชลสรรพกิจ จำกัด 

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลิตและจำหน่าย
หลังคาเหล็ก เมทัลชีท ประตูม้วน เหล็กรูปพรรณ วัสดุก่อสร้างต่างๆ ให้แก่ลูกค้าในราคาช่าง

นับแต่เริ่มดำเนินกิจการ บริษัทฯมีความตั้งใจและมุ่งมั่นใน
การผลิต จำหน่าย ให้บริการลูกค้า และส่งมอบให้ลูกค้า
ภายในเวลาที่กำหนดเสมอมา เพื่อที่จะเป็นหลักประกันว่า
ลูกค้าของบริษัททุกรายจะได้รับสินค้าหรือการบริการดี
ที่มีคุณภาพ สินค้าตรงตามความต้องการ ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของพนักงานและทีมงานที่มีความชำนาญ มีความรู้
ความสามารถในการผลิต

ทางบริษัททำการควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างดีทุกขั้นตอน อีกทั้งปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่และ
ตระหนักถึงลูกค้าเป็นสำคัญ กิจการของบริษัทจึงได้รับ
ความไว้วางใจ และพึงพอใจจากลูกค้าด้วยดีตลอดเรื่อยมา

 สินค้าและบริการ